Inscrierea în învățământul primar - 2021 - 2022


IMPORTANT!!!!

Pentru anul școlar 2021 - 2022, la Clasa PREGĂTITOARE sunt aprobate 3 clase - 66 de locuri.


22 martie – 27 aprilie 2021 
- Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primarProgramul și unitatile / instituțiile în care se realizeaza evaluarea - CJRAE DOLJ


29 martie –28 aprilie 2021 

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE LA UNITATEA ȘCOLARĂ

Luni - Joi 08.00 - 18.00
Vineri 08.00 - 17.00

-  Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; ATENTIE - pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ - se află formularul online care permite părinților să precompleteze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.

Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

- Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă; 
- Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.
 
Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate  propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale. 
În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele menționate anterior părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului. 
La SCOALA GIMNAZIALA ”SF. DUMITRU” CRAIOVA - NU SE DERULEAZĂ PROGRAMUL ”SCOALA DUPA SCOALA”


Numărul de telefon TelVerde pentru a obține informații privind înscrierea în învățământul primar este disponibil zilnic, în intervalul orar 9:00-16:30, de luni până vineri, până la încheierea tuturor etapelor de înscriere.
TelVerde-ISJDOLJ


O școală pentru viitor!

VALORI PROMOVATE
Seriozitate - urmărirea obiectivelor propuse constant şi permanent
Flexibilitate -   respectarea particularităţilor de la caz la caz

Demnitate - respect câştigat în urma tratării atente şi corecte a fiecărei situaţii în parte
Unitate - luarea deciziilor în mod transparent
Maturitate - analizarea tuturor aspectelor  înainte de a ajunge la o concluzie
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă
Toleranţă – a accepta multiculturalismul, diversitatea etnică şi de idei
Responsabilitate – ducerea  la îndeplinire cu consecvenţă a obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni
Unanimitate - consultarea tuturor factorilor de decizie înainte de soluţionarea problemei

În plus,
Profesionalismula avea cunoştinţe, abilităţi şi respect faţă de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
Respect -  a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană
Şi, ..., în primul rând,

Lucrul în echipă – a dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, folosind metode participative şi colaborative atât în activităţile şcolare cât şi în parteneriatele educative.